ישראל רוקח

ישראל רוקח (1959-1896), בן השכונה נוה צדק, התמנה בשנת 1936 לראש עיריית ת"א, תפקיד בו שרת כשבע-עשרה שנה.
ואולם, פעילותו הציבורית בתל אביב החלה שנים רבות קודם לכן, בעת שהיה חבר בוועד השכונות ולימים חבר במועצת העיר וסגנו של מאיר דיזינגוף, ראש העירייה הראשון. שנות כהונתו של רוקח בראשית העיר היו מכריעות בהתפתחותה, בתכנונה הפיזי ובעיצוב אופייה החברתי והתרבותי. תל אביב הייתה לעיר העברית הגדולה ולמרכז הישוב ומוסדותיו. בראשית ימי פעילותו הציבורית של רוקח תל אביב, בשנת 1922, מנתה העיר אלפים אחדים של תושבים. בשנות המדינה הראשונות מנתה תל אביב יפו כ-350,000 תושבים והייתה מרכזו של מטרופולין גוש דן, מרכז הסחר והתרבות שוקק החיים של מדינת ישראל.

 

כהונתו של רוקח בתל אביב הסתיימה בשנת 1953, עת התמנה לשר הפנים של מדינת ישראל. ישראל רוקח הלך לעולמו בשנת 1959. העיר תל אביב הנציחה את זכרו בשמות אתרים ומוסדות אחדים, אך יותר מכל בדמותה, בהתפתחותה ובמוסדותיה, שתביעת חותמו של רוקח ניכרת בהם גם לאחר שנים רבות .